Verwijderen asbestdaken

UPDATE 12-11-2018:

ER IS NIET LANGER BUDGET BESCHIKBAAR VOOR DEZE REGELING! Zie hiervoor een toelichting op de website van de RVO https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Er is subsidie beschikbaar voor de verwijdering van asbestdaken. Eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben en willen saneren, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

Subsidie

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de oppervlakte van het geïnventariseerde dak meer dan 35 m2 bedragen. Voor de regeling is tot en met 2019 minimaal €75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan ruim 16 miljoen vierkante meter asbest versneld worden gesaneerd. Voor 2016 is het subsidiebudget vastgesteld op €10 miljoen. Het is nog niet bekend of naast deze regeling ook de huidige MIA/Vamil regeling voor vervanging van asbesthoudende daken mogelijk is.

Voorwaarden

Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 

Lees meer...