Subsidie haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans

Voor wie

Bedrijven, stichtingen, verenigingen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of eenmanszaken, Overijsselse gemeenten of een brancheorganisatie. Per activiteit zijn groepen uitgezonderd van aanvraag.

Wat

Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • Een haalbaarheidsstudie voor energieopwekking of energiebesparing. Deze studie onderzoekt of de toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is. De focus ligt op bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten en het industriële verbruik.
  • Een stimuleringsproject energiescans. Dit is een onderzoek dat inzicht geeft in het energieverbruik van een onderneming.

Lees meer...