Vergoeding voor zonnepanelen wordt aangepast

Geplaatst op: 28 juni 2018 om 15:29 uur

Particulieren krijgen vanaf 2020 een lagere vergoeding van de overheid voor hun zonnepanelen.

In de huidige salderingsregeling kunnen huishoudens alle stroom die ze zelf in een jaar opwekken, aftrekken van hun jaarlijkse stroomverbruik. Het verreken van het eigen verbruik met de opgewekte stroom heet salderen. In werkelijkheid gebruikt een huishouden vaak maar 20 tot 30% van de stroom zelf en gaat 70% het net in. Het salderen verrekent dit verschil.

De stroomkosten van een huishouden a 20 cent bestaan voor 12 cent uit energiebelasting en BTW. Die loopt de overheid door deze regeling mis. Aangezien het aantal particuliere zonnepanelen eigenaren in Nederland is opgelopen tot meer dan 400.000. Loopt deze "kostenpost" steeds verder op. De minister heeft besloten dat de salderingsregeling wordt vervangen door een terugleversubsidie. Dat is jammer omdat de regeling in essentie een eenvoudige en daarmee begrijpelijke regeling is zonder uitvoeringskosten.

Hoe de nieuwe regeling er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. De minister garandeert in zijn brieven aan de 2e kamer een terugverdientijd van 7 jaar. Hoe dit moet worden aangetoond en wat er na deze 7 jaar gebeurt is onduidelijk.

Hopelijk komt er snel duidelijkheid, want momenteel kan er vanuit het Energieloket geen duidelijkheid worden verstrekt over zonnepanelen. Los van het feit dat de panelen vanuit een milieuoogpunt een goede investering zijn. 

Neem contact met ons op

Telefoonnummer:
088 - 11 30 777
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 t/m 17:00)

E-mailadres:
info@energielokettubbergen.nl info@energieloketdinkelland.nl