Voorstel minister Kamp: "Bij zonnepanelen blijven salderen tot 2023"

Geplaatst op: 20 juli 2017 om 09:28 uur

Begin juli publiceerde minister Kamp een brief waarin hij aangeeft de salderingsregeling voor zonnepanelen te willen handhaven. Dat is goed nieuws, want het biedt meer investeringszekerheid bij de aanschaf van zonnepanelen. Zoals het nu lijkt, blijft de regeling tot 2023 gehandhaafd. Dat betekent dat salderen nog minimaal 5,5 jaar mogelijk blijft.

Wat is salderen?

Salderen is het verrekenen van de eigen verbruikte elektriciteit (die wordt geregistreerd op de elektriciteitsmeter) met opgewekte elektriciteit door middel van zonnepanelen (zowel de direct verbruikte elektriciteit als de teruggekeerde elektriciteit). In de wet is vastgesteld dat kleinverbruikers (aansluitingen met een maximale doorlaat van 3x80A) onbeperkt kunnen salderen.

Voorbeeld saldering

Stel: uw jaarlijkse energieverbruik is 3.500 kWh en de opgewekte zonnestroom is 4.500 kWh. Dan wordt 3.500 kWh gesaldeerd. Dit betekent dat de vergoeding voor de teruggeleverde en zelf verbruikte stroom even hoog is als de prijs die wordt betaald voor de afgenomen stroom.  In beide gevallen is de stroomprijs dan bijvoorbeeld € 0,19, zowel voor afname als voor opwekking van stroom. Het salderingsmodel kijkt overigens niet naar gelijktijdigheid. Het feit dat de stroom niet direct wordt benut maakt bij salderen niet uit.

De 1.000 kWh die teveel wordt opgewekt, valt buiten de salderingsregeling. In de wet is vastgesteld dat de energieleverancier hier een redelijke vergoeding voor moet geven. Hoe hoog deze vergoeding is verschilt per leverancier. Bij een aantal leveranciers is deze vergoeding gelijk aan de prijs voor grijze stroom (€ 0,04 tot € 0,05 cent per kWh). Bij andere leveranciers ligt deze vergoeding hoger. Kijk voor een overzicht van de vergoedingen op www.klimaatgids.nl.

Aankoop PV-panelen

Streef bij de aankoop van een PV-systeem altijd naar een goede balans tussen eigen verbruik en opwekcapaciteit. Gezien de lage terugleververgoedingen loont het niet om overcapaciteit te hebben. Wil je het helemaal goed doen, let dan ook op de gelijktijdigheid. Gebruik zonnestroom zoveel mogelijk zelf om netbelasting te voorkomen. De meeste eigenaren van zonnepanelen komen namelijk op een maximale gelijktijdigheid van 25%. Dit betekent dat 75% van de zonnestroom niet zelf wordt gebruikt.

Subsidies

Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn geen subsidies beschikbaar. Wel is het mogelijk om de btw terug te vragen. Dit kan via een eenvoudig stappenplan op www.zonnepanelen.net. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 088 – 11 30 777,  info@energielokettubbergen.nl of info@energieloketdinkelland.nl

Neem contact met ons op

Telefoonnummer:
088 - 11 30 777
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 t/m 17:00)

E-mailadres:
info@energielokettubbergen.nl info@energieloketdinkelland.nl