Subsidie sanering asbestdaken vanaf 4 januari 2016

Geplaatst op: 8 decembter 2015 om 13:02 uur

In 2016 wordt een nieuwe subsidieregeling voor verwijdering van asbestdaken opengesteld. Eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben en willen saneren, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren. 

Subsidie
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de oppervlakte van het geïnventariseerde dak meer dan 35 m2 bedragen. Voor de regeling is tot en met 2019 minimaal €75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan ruim 16 miljoen vierkante meter asbest versneld worden gesaneerd. Voor 2016 is het subsidiebudget vastgesteld op €10 miljoen.

Wat komt in aanmerking voor subsidie?
Belangrijk om te vermelden is dat deze subsidieregeling alleen van toepassing is voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen vallen hier niet onder. Asbesthoudende materialen aan de binnenkant van gebouwen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden
Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. De sanering mag uitgevoerd worden na 1 januari 2016.

Meer weten?
Alles over deze subsidieregeling leest u hier. Hebt u vragen? Neem contact op met het Energieloket via 088 – 11 30 777 of maak gebruik van het contactformulier.

Neem contact met ons op

Telefoonnummer:
088 - 11 30 777
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 t/m 17:00)

E-mailadres:
info@energielokettubbergen.nl info@energieloketdinkelland.nl